آگهی ارزیابی کیفی فراخوان مناقصه شماره (۹۸/۷) ( دو مرحله ای) ( نوبت سوم و چهارم ) عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهر کوثر

توسط آذر ۳, ۱۳۹۸تازه‌های انجمن

نظر خود را بیان کنید