داشتن گواهینامه سمتا یکی از شاخص های شرکت در مناقصه پروژه های عمرانی ناجا می باشد

توسط مرداد ۶, ۱۳۹۸تازه‌های انجمن