نامه انجمن شرکتهای ساختمانی استان اردبیل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخصوص اعتراض به بخشنامه جدید حق بیمه شرکتهای مشاور و پیمانکاران

توسط تیر ۵, ۱۳۹۸تازه‌های انجمن

نظر خود را بیان کنید